วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล


ทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการเล่นวอลเลย์บอล
 1. ท่าทางและการเคลื่อนที่ (Postures and movement)
 2. การส่งบอลด้วยมือล่างและมือบน (Pass and Set-up)
 3. การตบ (Spike)
 4. การเสริฟ (Service )
 5. การรับลูกตบและการรองบอล (Attack reception and net recovery)
 6. การรับลูกเสริฟ (Service reception)
 7. การสกัดกั้น (Blocking)
ท่าทางและการเคลื่อนที่ (Postures and movement)
ท่าทาง (Postures)
ลักษณะท่าทางของผู้เล่นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ท่าทางของผู้เล่นในแดนหน้าเมื่อทำการสกัดกั้นและท่าทางเมื่อเป็นผู้เล่นแดนหลังในการรับตบรับเสริฟหรือรับบอลจากคู่ต่อสู้
ลักษณะท่าทางเตรียมเล่นบอลของผู้เล่นเมื่ออยู่แดนหลังมีลักษณะดังนี้
 • ยืนงอเข่าโดยปลายเท้าอยู่หน้าหัวเข่า
 • น้ำหนักตัวทิ้งไปที่ปลายเท้า
 • เท่าทั้ง 2 ข้างห่างกันประมาณ 1 ฟุต
 • น้ำหนักตัวทิ้งไปด้านหน้าให้มากที่สุด
 • ยืนเปิดส้นเท้า
แขนทั้ง 2 ข้างอยู่ด้านหน้าลำตัวเพื่อเตรียมตัวรับบอลได้ง่าย

ท่าทางการเตรียมรับที่ถูกต้องสำหรับผู้เล่นแดนหลังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ท่าทางที่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพการรับบอลสูงขึ้นด้วย หากเราพิจารณาความเร็วของลูกตบจะทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมท่าทางการรับที่ถูกต้องจึงจำเป็นในการเล่นวอลเลย์บอล
ความเร็วของลูกบอลที่เกิดจากการตบ
ทีมชาย 27 เมตร/วินาที หรือ 60.6 ไมล์ต่อชั่วโมง ระยะจากตาข่ายถึงเส้นหลัง 0.333 วินาทีทีมหญิง 18 เมตร/วินาที หรือ 40.3ไมล์ต่อชั่วโมง ระยะจากตาข่ายถึงเส้นหลัง 0.50 วินาที

ความเร็วการเคลื่อนไหวของแขน
จากเข่าถึงไหล่ 0.44 วินาที
จากไหล่ถึงเข่า 0.39 วินาที
การเคลื่อนที่ (Movement)
การเคลื่อนที่ในการเล่นวอลเลย์บอลอาจจะแบ่งลักษณะการเคลื่อนที่หลักๆ ได้ 3 ลักษณะคือ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การเคลื่อนที่ไปด้านข้าง การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง
1.การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (Forward Movement)  เป็นทักษะการเคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปเล่นบอลด้านหน้า การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าที่เป็นเทคนิคขั้นสูงสำหรับนักกีฬาคือ การพุ่งไปข้างหน้า (Diving) เทคนิคการพุ่งสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ระยะทางที่มากกว่าการเคลื่อนที่ลักษณะอื่นด้วยเวลาที่รวดเร็ว
ระยะทาง 3 เมตร การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเร็ว (Dash) 1.33 วินาที
ระยะทาง 3 เมตร ใช้การเคลื่อนที่แบบพุ่ง (Dive) ใช้เวลา 1.21 วินาที
ระยะทาง 6 เมตร การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใช้เวลา 1.94 วินาที
ระยาทาง 6 เมตร ใช้การเคลื่อนที่แบบพุ่ง (Dive) ใช้เวลา 1.87 วินาที
2.การเคลื่อนที่ด้านข้าง (Sideways) ลักษณะการเคลื่อนที่ไปด้านข้างควรจะเคลื่อนที่ในลักษณะทแยงมุม 45 องศา เพื่อไปเล่นบอล

การเคลื่อนที่ไปด้านข้างทั้ง 3 รูปแบบผู้เล่นจะต้องหยุดก่อนที่จะเล่นบอล ส่วนเทคนิคการม้วนตัวการพุ่งไปด้านข้าง ผู้ฝึกสอนควรจะสอนให้นักกีฬาเมื่อนักกีฬามีระดับความสามารถมากขึ้น
เมื่อผู้เล่นต้องเคลื่อนที่ไปด้านข้างมากกว่า 3 ก้าว การเคลื่อนที่ในลักษณะใดจะเร็วที่สุด มีผลการสำรวจแสดงไว้ดังนี้
ระยะทาง เมตร ทแยงมุม 45 องศา
เคลื่อนที่โดยวิธีการก้าวเท้าใช้เวลา 1.51 วินาที
เคลื่อนที่โดยวิธีการก้าวเท้าใช้เวลา 1.42 วินาที
เคลื่อนที่โดยใช้การพุ่งม้วนตัวใช้เวลา 1.30 วินาที
การเคลื่อนที่ไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือขวาจะใช้เวลาหลังตัดสินใจ 1.30 วินาที
3.การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง (Moving backwards) ลักษณะการเคลื่อนที่อาจจะใช้แบบวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วหมุนตัวกลับเพื่อเล่นบอลหรือก้าวเท้าถอยหลัง แต่ไม่ว่าจะใช้การเคลื่อนที่ลักษณะใดก็ตามสิ่งที่สำคัญคือ สายตาจะต้องมองไปที่บอลเสมอ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น